Noutăți

* Note, studii, noutăți legislative, jurisprudență și știri juridice pentru profesioniști.

Magistratul urmărit penal pentru infracţiuni de corupţie se poate pensiona
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat, în ședința din data de 23 august 2016, că în cazul în care judecătorul sau procurorul, împotriva căruia a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune de corupţie, o infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie sau o infracţiune în legătură cu acestea, îndeplineşte condiţiile pentru acordarea pensiei […]

Norme privind atestarea întreprinderilor sociale
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr.  640  din data de 19 august 2016 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru […]

Întrebare preliminară cu privire la discriminarea pe motiv de orientare sexuală sau de vârstă. UPDATE: concluzii AG
4 iulie 2016: Avocatul general propune următoarea soluție: „Există o discriminare indirectă pe motiv de orientare sexuală în sensul articolului 2 alineatul (1) coroborat cu alineatul (2) litera (b) din Directiva 2000/78, în cazul în care sistemul de pensii ocupaționale condiționează dreptul la pensie de urmaș al partenerului de același sex de înregistrarea parteneriatului civil înainte […]

Cum vor fi puse în aplicare noile prevederi legislative ref. acordarea concediului și a indemnizației lunare pentru creșterea copiilor
Legea nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor aduce schimbări importante în domeniul măsurilor de protecție socială acordate în vederea sprijinirii familiei cu unul sau mai mulți copii pe perioada suspendării activității profesionale a părintelui. Conform noilor prevederi legale, începând cu data de 1 iulie […]

Întrebare preliminară cu privire la calculul cuantumului pensiei
Judecătorul suedez se întreabă cu privire la calculul cuantumului pensiei (C-189/16) Situația de fapt: 1. securitatea socială 2. perioadele de asigurare realizate în alt stat membru 3. necesitatea de a afla dacă aceste perioade pot să primească, la calcularea pensiei garantate suedeze, o valoare pentru pensie care corespunde valorii medii a perioadelor realizate în Suedia […]

Carte nouă: Drept penal social. Analiza infracțiunilor din domeniul muncii și securității sociale | Petre Buneci, Ilie Dumitru

LEGAL BUSINESS STANDARD

Întrebare preliminară cu privire la posibilul conflict dintre două regulamente UE
Judecătorul slovac se întreabă cu privire la coordonarea sistemelor de securitate socială (C-89/16) Situația de fapt: 1. securitatea socială 2. necesitatea de a afla dacă în împrejurări precum cele din prezenta speță, dispozițiile de drept UE incident pot fi interpretate astfel încât durata redusă a timpului de lucru sau valoarea redusă a remunerației lucrătorului salariat […]

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Veniturile incluse în baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 26 mai 2016 a fost publicată Decizia nr. 8/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) lit. b) […]

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Tichetele de masă acordate personalului încadrat în unităţile sanitare publice
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016 a fost publicată Decizia nr. 5/2016 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarele nr. 1.186/87/2015, nr. 1.079/87/2015 şi nr. 1.295/87/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea […]

Întrebare preliminară cu privire la „locul în care s-a produs încălcarea”
Judecătorul german se întreabă cu privire la locul „în care s-a produs încălcarea” (C-25/16 Nintendo) Situația de fapt: 1. spațiul de libertate, securitate și justiție, cooperarea judiciară în materie civilă 2. procedură în exercitarea drepturilor conferite de un desen sau model industrial comunitar 3. necesitatea de a afla dacă instanţa – din statul membru a […]

Legea privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 342 din data de 5 aprilie 2016 a fost publicată Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. Prin noua lege se instituie un sistem unic, propriu şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Astfel, […]

CCR extinde sfera de interpretare a noţiunii de ”judecător” ref. pensia de serviciu înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani
Joi, 5 mai 2016, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu următorul conținut: „(2) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii […]

Modificările aduse OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
La aproape 5 ani de la ultima modificare semnificativă, OUG nr. 111/2010 suferă noi transformări, modificări prin care se urmărește armonizarea cadrului legislativ la realitățile actuale socio–economice. În expunerea de motive care a stat la baza Legii de modificare a OUG nr. 111/2010, inițiatorii au arătat că acordarea unei indemnizații în cuantum diferit în funcție […]

Întrebare preliminară cu privire la baza de calcul a impozitului pe venit
Judecătorul german se întreabă cu privire la baza de calcul a impozitului pe venit (C-20/16 Bechtel și Bechtel) Situația de fapt: 1. libera circulație a lucrătorilor 2. dispoziție din dreptul german potrivit căreia contribuțiile la sistemele franceze de asigurări de pensii și de sănătate plătite de un lucrător care locuiește în Germania, dar care lucrează […]